FONDEN FRYSEHUSET

FONDEN FRYSEHUSET

Hvem står bag Frysehuset

Frysehuset drives af en Fond, Den Erhvervsdrivende Fond Frysehuset, der har til formål at drive huset som et almennyttigt samlingspunkt for alle og særligt for borgerne i Vendsyssel.

Fondens formål er desuden igennem Frysehuset:

  • at skabe mødesteder (fysiske rammer), som understøtter særligt børn og unges fysiske, sportslige, kreative, intellektuelle og kulturelle udfoldelse,
  • at arrangere og fremme kulturelle aktiviteter for borgere i Danmark, herunder særligt for borgerne i Vendsyssel,
  • at skabe mødesteder for sociale aktiviteter ved at tilbyde faciliteter til møder, konferencer, koncerter, kirkelige arrangementer, udstillinger, samt andre aktiviteter i Frysehuset,
  • at understøtte et miljø for innovation, nytænkning, iværksætteri, læring og uddannelse til gavn
    for erhvervslivet i Danmark, herunder særligt i Vendsyssel,
  • at tilskynde en bæredygtig tankegang i alt, hvad der foregår i Frysehuset,
  • at tilskynde til samarbejde mellem lokale foreninger, frivillige, kommuner, kulturlivet, uddannelsesinstitutioner og virksomheder, og andre, der har interesse i Frysehuset,
  • samt at tilskynde til samarbejde mellem alle, der har berøring med Frysehuset.

Hvordan opstod ideen?

Idéen om FRYSEHUSET opstod, da en lokal frikirke, Projekt:KIRKE, begyndte at lede efter nye lokaler. Da man fik øje på Frysehuset, opstod ideen om at skabe et samlingssted for hele byen.

Idéen blev delt med kommunen og forskellige interessegrupper, og da viste det sig hurtigt, at der er et generelt behov i byen for et miljø i uhøjtidelige og knapt så etablerede rammer, som inviterer til mere eksperimenterende tilgange og idéafprøvning.

Købte Frysehuset af Kommunen

Den brede interesse for at transformere det gamle udtjente frysehus til et innovativt, kulturelt mødested førte i 2018 til, at
Projekt:KIRKE besluttede at hjælpe processen på vej ved at købe FRYSEHUSET af Hjørring Kommune med henblik på at overdrage bygningen til Den erhvervsdrivende fond FRYSEHUSET.

I dag er fonden en realitet og kirken vil fremover leje sig ind i bygningen på lige fod med andre lejere, der fx kan være koncertarrangører, eventmagere, virksomheder, restauratører osv. Huset bliver ikke drevet med særligt fokus på kirkelige aktiviteter.

Til historien om FRYSEHUSETs etablering hører at Hjørring Kommune tilbød en utrolig attraktiv pris ved salget af FRYSEHUSET. Kommunen ønskede at hjælpe fonden med at realisere sin drøm om skabe et miljø, der kan fastholde og tiltrække borgere, medarbejdere og studerende til området.

Daværende borgmester i Hjørring, Arne Boelt udtaler:

“Ud af tre unge, der forlader byen for at tage en uddannelse, vender kun én tilbage til byen. Det kan alle regne ud er en dårlig forretning. Vi bliver nødt til at gøre noget for de unge for at sikre fastholdelse og udvikling. I Hjørring Kommune synes vi, at FRYSEHUSET er et fantastisk initiativ med mange perspektiver, som kan bidrage til at sikre byens fortsatte positive udvikling som Vendsyssels hovedstad”

Ideerne er testet

Igennem årene 2018 og 2019 blev konceptet om et samlingssted i Frysehuset testet, og bygningen var åben for offentligheden til forskellige arrangementer. Det var en stor succes og efterspørgslen på at leje lokalerne var stor. Så kom corona (!!), og derefter blev projektet ramt af nye brandregulativer, der gjorde det ulovligt at anvende bygningen i sin nuværende form. Det er her, vi er i dag.

Året er nu 2023 og projektet lever i bedste velgående. Fokus er at prioritere indsatser, indsamle midler og åbne huset lidt efter lidt. Kulturboksen er førsteprioritet og fonden er halvvejs med at rejse 3 mio. kroner til at brandsikre og klargøre Kulturboxen til nye, store arrangementer i foråret 2024.

For at sikre projektets fortsatte fremdrift, er der nedsat en etableringsbestyrelse, der skal varetage fondens interesser i opstartsfasen.

Bestyrelsen

Vi sidder 5 frivillige i fondens bestyrelse. Etableringsbestyrelsens vigtigste arbejde består i at etablere samarbejde om huset, så vi får et sted der er skabt i fællesskab med brugerne. Vi rækker ud til erhvervslivet, til kulturinstitutionerne, til skolerne, til kommunen, til foreninger og til alle de lokale og nationale fonde, der deler vores formål om at skabe liv, kreativitet og innovation i Udkantsdanmark. Vi har en masse tanker om hvad huset kan, men alt kan udvikle sig undervejs med de input og den inspiration, der kommer.

Vi er en aktiv bestyrelse fyldt med ildsjæle, og det er os man møder, når man er en del af huset som frivillig, som samarbejdspartner eller som sponsor.

Derudover er det naturligvis bestyrelsens pligt at sikre økonomien omkring huset, og at fondens begrænsede midler bruges efter hensigten.

Andreas Mathew

Projektleder og Executive producer

Andreas bringer 20 års erfaring med afvikling og produktion af koncerter og større events. Andreas er ansat på Aalborg Universitets Hospital som Projektleder for kultur implementering og tilknyttet Musikkens Hus som executive producer. Tidligere konsulent med opgaver for Hjørring kommune som kommunikations og konceptudvikler bla. Hjørring live, Vendsyssel Teater åbning, Smagen på Løkken mfl. Bosat i Løkken.

Gitte Sandlykke

Forretningskonsulent og investor

Forretningskonsulent, bestyrelsesmedlem og aktiv investor med fokus på strategiarbejde, marketing, digitalisering, skalering. Tidligere CMO i Hjørring-virksomheden TARGIT. Gitte har boet 6 år i USA i forbindelse med studie og arbejde – og bringer herfra inspiration til Frysehusets innovations- og iværksættermiljø. Gitte er tilflytter, men har valgt at bo i Hjørring pga. byens kvaliteter for børnefamilier.  

Claus Gunnar Dalsgaard

Event Manager

Claus bidrager til opstartsbestyrelsen med sin erfaring indenfor afvikling af events og ledelse af frivillige. Claus har en lang tradition for at involvere sig i frivilligt arbejde, og udover sin involvering i Frysehuset er han også formand i Soldal Event, der afholder folkelige events, hvor al overskud går til godtgørende formål. Claus bor i Hirtshals. 

Martin Andersen

Selvstændig konsulent

Selvstændig konsulent med ekspertise i økonomi, fundraising og projektledelse.

Martin leder det administrative arbejde omkring det at drive en fond, ligesom han er foregangsmand på indsatsen omkring fundraising, herunder dialogen med lokale og nationale fonde.
Martin er tilflytter med bopæl i Hjørring.

Mark Krebs

Arkitekt

Mark er Bestyrelsesformand i fonden. Han er Partner og arkitekt hos Bjerg Arkitektur, der har støttet Frysehuset fra sin spæde opstart. Han har tegnet stregerne til renoveringen af Frysehuset.

Mark er ekspert i bæredygtige byggerier og i ledelse af byggeprojekter. Et kendt ansigt i det lokale erhvervsliv. Mark bor i Hjørring og er oprindeligt fra Tyskland.

Frivillige hænder

 

Til dato er alt arbejde gjort ved hjælp af frivillige hænder. Der er allerede lagt tusindvis af frivillige timer i projektet – fordelt på rigtigt mange hænder. Både dem, der planlægger og dem der står klar, når opgaver skal igangsættes.

Vi søger frivillige, der vil være med til at skabe forandringen